Художниця Слава Тимошенко (AYA): Українське мистецтво у світі – це загальновизнаний тренд

Українська художниця Слава Тимошенко розповіла Playboy Ukraine про тонкощі сучасного мистецтва та про те, як не зламатися під час війни.

«Сучасне мистецтво для багатьох людей – це щось поверхневе. Поняття гарний натюрморт дуже просто, а вивчити маніфест Малевича та зрозуміти геніальність чорного квадрату під силу не кожному. Вивчіть творця і сучасне мистецтво ви побачите зовсім по-іншому», — запевняє українська художниця Слава Тимошенко.

- Слава Тимошенко – це сучасна художниця, з українським корінням, котра хоче познайомити з Новим українським мистецтвом не тільки Європу, а і у весь світ. Все вірно?

- Саме так. Сьогодні українське мистецтво у світі – це модний, загальновизнаний тренд. Сподіваюсь, що непідробний інтерес світового соціуму до українських людей мистецтва не тільки не згасне після закінчення війни, а здобуде новий потужний імпульс.

«Life circle» Слави Тимошенко
«Life circle» Слави Тимошенко

- Розкажіть докладніше про Ваш триптих «Life circle».

- Цим триптихом я б хотіла зобразити моє бачення циклічності процесів у нашому житті, в нашому світі. Ми народжуємося, дорослішаємо, вмираємо. Таким чином, покоління змінюють одне одного по колу. Подивившись на великі імперії, теж бачимо цикл. Завжди. Вони розвиваються, ростуть, самі себе знищують, а потім відроджуються з попелу. Наприклад, зараз Лондон – це центр світу. А колись лише рибний ринок).

- Нині у світі настали непрості часи. Україна страждає сьогодні набагато більше, ніж усі країни цивілізованого світу. Чи є у вас рекомендація, як не зламатися під час війни?

- Важкі часи створюють сильних людей. Сильні люди створюють добрі часи. Хороші часи створюють слабких людей. Слабкі люди створюють важкі часи.

- Перша картина Вашого триптиха «Life circle» Вона про що?

- На першій картині планета. Вона ж — символ матері, символ всього живого.

- На другій картині особисто я бачу голову дракона! Це так? Чи це ігри розуму та фантазії?

- Друга картина є моє читання суті народження, процесу створення; буяння фарб життя. Кожен бачить своє: хтось виразно бачить ембріон; хтось голову дракона; хтось цілу рибу. Деякі символи видно відразу. Інші потребують більш детального вивчення.

- Ваша третя картина навіює щось похмуре...темне...

- Абсолютно вірно. Чорнота, порожнеча, крах імперії. Виконана вона у різних відтінках, обсягах, текстурах.

- Слава, а що Вас надихає зараз? У світі складних енергій?

- Мене надихає нумерологія, пошуки сенсу життя, людського призначення. Дуже цікаві знання про місячні цикли.

- Якби у вас була можливість дати якийсь меседж сучасній людині, як би він звучав?

- Люди повинні пам"ятати про свою внутрішню силу; силі думки; силі розуму. If you can win over your mind, you can win over the whole world.

- Слава, чому AYA? Що це означає?

- AYA означає диво. Я вірю у дива.

- Побажайте що-небудь Україні. Україні сьогодні. Україні після війни.

- Я вірю, що за кожною чорною смугою, слідує біла. Упевнена, що після війни Україна розквітне такими фарбами, як ніколи раніше. Впевнена у нашій перемозі. Народ у такій єдності не зможе зламати жодна сила, жодна армія. Незабаром ми разом відбудуємо нову, мирну, успішну країну. І почнеться ще один Life circle. 

Фотограф — Den Parisoff @parisoff

Креативний продюсер — Катерина Мала @kmalaya_official 

Slava Tymoshenko aka AYA

Ukrainian artist Slava Tymoshenko told Playboy Ukraine about the intricacies of contemporary art and how not to break during the war.

«Most people perceive contemporary art as something light. To feel any beautiful still life is quite simple, but penetrate into the manifesto by Malevich and you will feel that genius is not for every human. Study the master and you’ll see contemporary art in another light» , - said Slava Tymoshenko, Ukrainian artist

- Slava Tymoshenko is a contemporary artist with Ukrainian roots who wants new Ukrainian art to be known not only in Europe but all over the world. Am I right? 

- Exactly. Ukrainian art is trending today in the world. I hope interest in it will remain strong after the war.

«Life circle» by Slava Tymoshenko
«Life circle» by Slava Tymoshenko

- «Life circle»; Tell us some more details about this triptych.

- This triptych reflects my own vision of the circular processes in our life, in our world. We are born, get older, die. In this way generations change each other. Having a look at great empires, we can see the circle too. Always. They develop, getting stronger and then destroy themselve and then are reborn from ash. For example, London today is the heart of the world. But used to be a simple fish market. 

- Unfortunately, we live in dark times now. Ukraine suffers more than other countries. Do you have any recommendations for how not to breakdown during the war?

- Hard times create strong people. Strong people create good times. Good times create weak people. Weak people create hard times. 

- The first painting of your triptych «Life circle» What is it’s main meaning?

- You can see the planet here. The planet is the symbol for mother, the symbol of everything alive.

- I can see the dragon’s head in the painting. Is it a mind game, fantasy?

- The second painting reflects the idea of birth, the process of creation, colors of life. Everyone perceive it in their own way: the embryo, the dragon’s head or the whole fish. Some symbols are felt at once. Others demand studying the details. 

- Your third painting evokes gloomy spirits…

- You’re right. Darkness, emptiness, empire’s collapse. It was created in different shades, volumes, textures. 

- What inspires you today? In times of sophisticated energies?

- Numerology, the search for life’s meaning. The lunar cycle is very interesting to me. 

- If you have a chance to give a message to a modern human being. What will it be?

- People have to remember their inner power, the power of thoughts, power of mind. If you can win over your mind, you can win over the entire world. 

-Slava, what does AYA means ?

- AYA means miracle. I believe in miracles. 

-Give, please, a wish for Ukraine. Ukraine now. Ukraine after the war. 

-I believe that after each black line comes the white one. I believe in our victory. Nobody can destroy a nation. Any army, any power: natural or supernatural. In the near future we will be rebuilding the new peaceful, successful country. And the life circle begins again.

Photographer - Den Parisoff @parisoff

Creative producer - Каteryna Mala @kmalaya_official